Turgutlu ve Ahmetli Havzası Biyogaz ve Gübre Değerlendirme Projesine Destek Sağlama Çalışmalarımız Sürmektedir.

26 Kasım 2013 tarihinde eklenmiştir.
A- A A+

Birliğimiz tarafından hazırlattırılan Turgutlu ve Ahmetli Biyogaz ve Gübre Değerlendirme Tesisi Teknik ve Ekonomik Analiz Raporu yazım çalışmaları tamamlanmıştır.

Çalışmamızın detaylarını içeren geniş kapsamlı olan asıl nüshaları Ekim.2013 ayı son haftası ilgili bakanlıklara, bakanlıkların taşra teşkilatlarına,  Manisa Valiliği ve Turgutlu kaymakamlığına sunulmuş, ayrıca ilimizin tüm milletvekillerine birer kopya gönderilmiştir.

İlgili kurumlardan, kurum mülki amirlerinin destekleri görüşmeler yapılmak suretiyle sağlanmaya başlamıştır.

Kendilerine rapor gönderilen bazı milletvekillerimizden bizlere ulaşanlar olmuştur. Böyle hassas ve kamu yararı gözeten, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri öncelik olarak ortaya koyan bu projeye destek vereceklerini bildirmişlerdir. İlgili bakanlıklarla irtibata geçmemizde yardımcı olmuşlardır.

Çalışmamız IPARD-II toplantısında da gündeme getirilmiştir.

Bu raporun kısaltılmış özeti için tıklayınız.