Kritik Başarı Unsurları

A- A A+

  • Bu vizyonun hayata geçirilebilmesi, pek çok faktörün bir biri ile uyumlu olması ve ortak müşterekte buluşması ile gerçekleşebilir.
  • Ortak değerlerimiz; işbirliği, açıklık (şeffaflık), güven ve tüketici odaklı anlayış.
  • Sektör içindeki tüm aktörler ile sorun oluşturan konularda açık diyalog.
  • Biz üreticilerin ilişkide olduğu tüm unsurlar ile yeni fikirlerin, en iyi uygulamaların, problem ve çözümlerinin tartışılması.
  • Tıkanma noktalarında,ve kritik karar konularında strateji geliştirmek için üyelerin dinamizminin harekete geçirilmesi,
  • Geleceğin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek, sektörün tüm aktörlerinin büyüme ve karlılık hedeflerine uygun, ekonomik, sosyolojik ve ekolojik sürdürülebilirlik için yeni model ve yapıların oluşumu,
  • Tüm sistemin performansı için , doğru zamanda, doğru şahıs ve kurumlara, inanılır-güvenilir, hassas, net (yorum ve açıklama gerektirmeden) iletişim ve bilgi aktarımı.