Başkan’ın Mesajı Şubat 2014

Kütüphane & Arşiv kategorisinde bulunmaktadır.
A- A A+

Başarmak

baskan_mesaj

Etlik broiler yetiştiriciliği, ve beyaz etin tüketime hazır hale getirilmesi Türkiye tarımında, kırsal kalkınmasında ve ülke ekonomisinde önemli bir misyon üstlenmektedir.

İhracata olan katkısı, direkt ve dolaylı istihdam sağlaması ile ekonomi içerisinde kabul edilebilir yer edinmiştir. Buna rağmen, içerisinde olduğu tarım sektörüne yeteri kadar ve doğru uygulanabilecek fırsatlar sağlanamadığı için bizim dahil olduğumuz bu alanda daha yüksek bir dönüşüm yakalanamamıştır. Bugün gelinen nokta bazı yönleri ile (girişimcilik, işletmecilik ve sınırlıda olsa yetiştirmede ve et işlenmesi ile soğuk zincirde teknoloji kullanımı)  dünyada diğer ülkelerden bazılarını geçmiş dahi olsa,  bütünde bakıldığında henüz profesyonel bir yapıya kavuşamamıştır.

Etlik broiler yetiştiriciliğinin genelinde çok başarılı olduğu zannedilebilir. Ama hiç öyle değildir.

Neden?

Devamlı yatırım yapar görünen Entegre firmalar ana tedarikçileri olan bizleri her yönü ile geliştirmediği ve onların kalkınmasını arzulamadığı ve bizlere yatırım yapmadığı sürece talep üzerindeki dalgalanmaları ve bazı bilim insanları ile bunları takip eden sosyal gruplardan gelecek yönlendirmeleri bertaraf edemeyecektir.

İşletmecilik küçük ölçekte çok kar etmek, hızlı bir büyüme, etrafındakileri kontrol altına almak, sosyal sorumluluk gibi okul inşa etmek olarak, hatta hakim durumda olanı istek ve beklentilerine göre yönlendirmek gibi görülebilir.  Aslında işletmecilik bunların beraberinde ve hatta ötesinde birlikte olduklarınla –çalışanların, tedarikçilerin, bayilerin ve en önemlisi tüketicilerin motive edildiği, markanın kalıcı olmasının sağlanmasıdır ki endüstri için ise tavuk eti tüketiminin toplumda öncelik haline getirilebilmesidir.

Tavuk etinin öncelikli ve güvenilir bir protein kaynağı (ucuz protein kaynağı olarak kastetmiyoruz) olduğu algısı oluşturulamadığı sürece; tüketicinin marka algılaması zayıf kalacaktır. Tüketici için kanatlı eti birinci tercih olursa; tavukta marka tercihi bunun ardından gelişecektir. Bu sağlanılamaz ise ürün fiyatlarındaki baskı ve talep dalgalanmaları devam edecektir. Ve hatta gelecekte daha da artarak sürecektir.

Son bir yıldır talepte görülen dalgalanmalardan ve baskılardan, gelecekte daha fazla etkilenmemek için sektörün genelinde düzenleyici bir çalışma yapılmalı ve ilişkiler yeni duruma göre şekillendirilmelidir. Öncü olarak ilgili bakanlık,  biz mevcut yetiştiricilere IPARD II kapsamında sağlayacağı maddi destekler ile  buna zemin oluştururken, BESD-BİR öncülüğünde  entegre firmalar da hem tedarik, hem de tüketici  yönünde gerekli geliştirici çalışmaları ve ürün karalama kampanyasına karşı atağı hızla hayata geçirmelidir.

Biz yetiştiriciler 3 yıldır bu durumdan en ağır darbeler ile test edilmekteyiz. Bunu kaldıracak gücümüz kalmamıştır. Ne yazık ki bu koşullar sürdürülebilirliği tehdit etmektedir. Üyelerimiz veya üye olmayan tüm yetiştirici arkadaşlarımız entegre firmalardaki muhataplarına karşı her konuda mesajlarını vermeli, her platformda sıkıntılarını anlatmalı ve hatta mevcut yetiştirme uygulamalarını sorgulamalıdırlar.

Aksi takdirde o gün-bizim kıyametimiz, geldiğinde çok geç olabilir.

Saygılarımla,