Başkan’nı Mesajı (Ağustos 2013)

Kütüphane & Arşiv kategorisinde bulunmaktadır.
A- A A+

Çınar ve Birlik

Başkanın MesajıEtlik broiler üreticileri, sektörün içerisinde var olduğu halde seslerini duyuramamışlar, ya da yeteri kadar dikkate alınmamışlardır. Üretim sürecinde çok kritik bir noktada bulunduğu halde, sektörün asli aktörleri gibi görülenleri tarafından şu veya bu şekilde etkisiz hale getirilmişlerdir. Dikkate alındıkların da ise üretim zincirinin sekteye uğramasını önlemek amacı ile görece bir değer verilmesi söz konusu olmuştur.

Üretim zincirinin en önemli halkası olan biz üreticiler, bu zincirden koptuğumuz ya da kopartıldığımız zaman sağlıklı, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir üretimin mümkün olmayacağı açıktır. Üretim zincirinin bu önemli halkasının daha sağlam ve güçlü olması, sektörün gelişimine çok büyük katkıları olacaktır. Bu halkanın kuvvetli olması; ortak bilinç ve akıl geliştirmekten geçmektedir.

Etlik broiler üreticileri arasında ortak bilinç oluşturmak ve ortak bir akıl geliştirmek için bir grup arkadaşımız ile bir birlik oluşturmak üzere yola çıktık. Bundan amaç, içinde yer aldığımız bu sektörde üreticiler arasında bilgi alışverişi sağlamak, girdilerimizin tedarikinde yaşanan düzensizlikleri gidermek ve sahada karşılaştığımız sorunlara çözüm üretebilmektir.

Bizler bir süre önce bir tohumu filizlendirdik, bundan sonraki aşama onu bir fidan yetiştirme hassasiyeti ile bir çınar haline getirmektir.

Önümüzdeki süreçte doğada yeni boy atmaya başlamış fidanı bekleyen tehlikeler gibi, bu yapılanmamızda çeşitli saldırılara uğrayabilir, beklenmedik tehlikeler ile karşılaşabilir. Önemli olan, bu birliğimize karşı oluşabilecek veya oluşturulabilecek çeşitli tehlike ve saldırılara karşı onu en yüksek seviyede sahiplenmektir. Zaman içinde bize fazlası ile fayda sağlayacak olan birliğimize ve birlikteliğimize gereken hassasiyeti göstermek en öncelikli hedefimiz olmalıdır.

Zamanla görülecektir ki, bu birliktelik sektörde çözüm üreten, sorunları en aza indiren, hatta o sorunları ortadan kaldıran bir rol oynayacaktır. Sektörün diğer unsurları ile bugünden daha fazla işbirliği yapacak, üyelerimizin yararları doğrultusunda, sektörün gelişimine en büyük katkıları yapacaktır.

Bu yeni yapılanmanın başta üyelerimize ve üye adaylarımıza, tüm etlik broiler yetiştiricilerine, sektöre hizmet verenlere, sektör içinde faaliyet gösteren tüm unsurlara ve firmalara hayırlı olmasını diliyorum.

Ümit ediyorum ki beklenmedik durumlar ile karşılaşmadan tüm enerjimizi verimli, kaliteli ve başarılı üretimlere harcarız.

En içten saygı ve sevgi dileklerimle.