Etlik Broiler Tavuklar Sigorta Kapsamına Alınabilir Mi?

Kütüphane & Arşiv kategorisinde bulunmaktadır.
A- A A+

Mevcut uygulamalar ve poliçeler kapsamında bu mümkün olamamaktadır. Ama bu hiçbir zaman mümkün olamaz anlamına gelmez. Üzerinde teknik çalışmalar yapılması halinde sigortacılık alanı için iyi bir niş pazar olacaktır.

Sizleri sigorta sistemi, işleyişi, tarsim uygulamaları, sigorta araçları, portföy ve riskler gibi konular ile meşgul etmek istemem. Fakat burada nasıl bir pazar olduğunu bilgilerinize sunmak istedim.

Sigorta şirketlerinin, kanatlı hayvancılığını ve özellikle de bu işletmeleri elektrik kesintileri neticesi ölümlere karşı sigorta kapsamına almamasını, onlar gerekçelerini koyduklarında; “ha doğru ya! Adam kasıtlı zarara neden olursa?” gibi düşünerek haklı buluyoruz. Ama buna rağmen yine de sigorta kapsamına alınabilir.

Öncelikle sigorta şirketlerinin fason etlik broiler üretimi alanında detaylı  teknik çalışmalar yapmalarında fayda vardır. Bu sistemin işleyişini anladıklarında ve sistem elemanları arasındaki ilişki tanımlandığında bu alanda hizmet vermeye başlayacakları kanaatini taşıyorum.

Benim ve/veya bu işle uğraşan arkadaşlarımızın sigorta şirketleri veya onların acenteleri durumundaki bankalar ile bu konu için yaptığımız görüşmelerde:

 1. Pazar büyüklüğü- sigorta yaptıracak müşteri sayısı,
 2. Risk kapsamı,
 3. Suistimale açık olması,

öne sürülmektedir. Tüm bunlara katılıyorum. Asıl olan gerekçe üretmek olmamalıdır. Bunları başarı ile yönetmek, problem oluşturacak alanlarda doğru kararlar ile önlem almaktır. Eğer bir talep veya ihtiyaç  varsa onu da değerlendirip oradan ekonomik bir kazanım elde etmektir.

Sigortacılık alanında görev yapan arkadaşlarımızın etlik broiler üretiminde hatta genel olarak kanatlı üretiminde risk görmelerini normal karşılıyorum. Fakat bu alanda iyi bir çalışma yapmış olsalardı, bu alandaki işleyişi iyi anlayabilselerdi kendilerini bakir ve kıymetli bir pazarın içinde bulmaları işten bile değildir.

 • Fason etlik broiler üreticiliğinde civciv sayılı olarak entegre firma tarafından sağlanmakta ve fason üretici entegreye bedeli kadar borçlanmaktadır.
 • Fason işletme sahibi, yemi entegreden almak zorundadır ve karşılığında entegreye borçlanmaktadır.
 • Mevcut etlik broiler işletmelerinin yabancı girişlerine hatta dışarıdan girecek yaban hayvanlarına önlem olarak etrafı çit ile çevrilmiştir. Ayrıca fare ve kemirgenlere karşı oldukça yüksek seviyede mücadele verilmektedir. Bunlar istem dışı elektrik kablo tahribatının önlenmesi demektir.
 • İşletmelerin tamamı anlık elektrik kesintilerine karşılık ihtiyacın fazlasını karşılayacak güce sahip jeneratör hatta jeneratörler ile güvenceye alınmıştır.
 • Elektrik kesintisi kaynaklı toplu ölüm oranları yıllık yüzbinde bir (100000:1) oranındadır. Bu konuda BESDBİR veya onun üyesi olan entegre firmalarında istatistiki bilgi alınabilir.

Sistemin işleyişi ve kapsamı aşağıdaki gibi kurgulandığı zaman, mevcut sigorta araçları – trafik, kasko, tarım vs verimliliğinde yeni bir pazar oluşturulabilir.

Herhangi bir kayıp durumunda;

 1. Fason üretici kapasitesine göre, civciv yaşına göre civciv başına 1.20TL ile 4.00TL arasında ödemeyi civciv bedeli ve yem masraf bedeli olarak  entegre firmaya ya def’aten yada dönemlere yayılmış olarak  yapmak zorundadır.
 2. Her civciv için yaklaşık 0.50 TL masraf yapan fason üretici bu bedeli kendi karşılamaktadır.
 3. O dönemde elde edeceği amortisman, sair harcama bedeli karşılıklarını ile diğer gelirleri elde edemeyecektir.

Sigorta uygulamasında, risk bedeli karşılığının yukarıdakilerden yalnızca 1 nci maddeyi kapsaması halinde sistem tüm taraflar (fason üretici, sigorta şirketi, entegre) açısından sürdürülebilir olacaktır.

Böylece,

 • Dönemsel olarak üretici kazançlarını alamayacak.
 • Yine dönemsel olarak fason üreticinin kapasiteye bağlı olarak en az 10000 (onbin) TL ve üzeri girdi masraflarını kendi ödemiş olacak.
 • Bu ise olası suistimallerin önünü kesmiş olacak, ama aynı zamanda fason etlik broiler üreticisini de entegreye borç ödeme yükünden kurtarmış olacaktır.

Tarımsal bankacılık faaliyetlerini çeşitlemek isteyen bankalara ve onların faaliyet alanındaki sigortacılık için yeni bir pazar gibi görülmektedir. Üzerinden fazlaca vakit geçirilmeden teknik çalışmaların yapılmasında fayda vardır. Bu yeni bir anlayışta sigorta uygulamaları ile fason etlik broiler üreticilerini risk anlamında bir parça rahatlatırken, sigorta şirketleri içinde yeni ve değişik bir pazar demektir.

Mazlum Öztürk (m.ozturk@kanatlibirligi.com)