Sobalarda Verimlilik

Enerji Kullanımı, Teknik Bilgiler kategorilerinde bulunmaktadır.
A- A A+

soba_3Sobalarda verimlilik ve yakıt tasarrufu için aşağıdaki uygulamaların takibinde sonsuz faydalar vardır.

 1. Isıtma hücrelerinde kurum oluşumun -uçucu kül birikimi sobaların erkenden ekonomik ömrünü tamamlamasının sebebidir.

Isıtma hücrelerinin düzenli olarak temizlenmesi; bir taraftan sobanın ömrünü – ısıtma hücrelerinin ömrünü arttırdığı gibi, yüksek ısı transferi ve performans artışı sağlar.

 1. Cehennemlik-yanma hücreleri ve hava gözleri- ısı transferi hücrelerinin aşırı  ısınmasından kaçınılmalı,

Kömür sürücüsünün ve karıştırıcısının arzu edilenden fazla çalışması yada kontrol dışına çıkması sobanın bu bölümlerinde aşırı ısınmaya yol açar.

Bunun sonucu metal yorgunluğu başlar. Bu tür kullanım sürekli oldukça zamanla   metal yorgunluğu ısı transferini azaltır, verimlilik düşer.

 1. Isıtıcı- soba seçimi ve boyutunun belirlenmesi,

Doğru ısıtıcı- soba ile yakılacak katı yakıtın tam yanması sağlanır. Ayrıca soba boyutu seçiminde, ısıtılacak mekanın büyüklük ve hacminin de dikkate alınması gerekir.

 1. Elektrik devrelerinin topraklanması ve yeterli güç ve akıma uygun malzeme kullanımı,
 1. Cehennemlikte – yanma hücrelerinde oluşan yanıcı katı madde ve hava karışımı oranının doğru olması,

Uzun süreli kullanımlarda kömür sürücü helezonunda aşınma yada bu helezonda birikinti olması sürme miktarında azalma, yada karıştırıcının yeterli yakıtı haznede karıştırmayı yapamaması, iki veya maksimum üç dönemde kömür sürme boru ve helezonun kontrol edilsi, bakımının yapılması

 1. Düşük enerji değeri olan katı yakıtlar

Bu tip yakıtlardan kaçınmak gerekir. Her enerji kaynağının yanma işlemi sonucu ortaya çıkardığı bir enerji dönüşüm değeri vardır. Katı yakıtların (kömür,ahşap,prina, pellet)  alt ısı değerleri vardır. Sobaların ısı dönüşüm ve ısı transfer özellikleri dikkate alınmalı, alt ısı değeri düşük katı yakıtlardan kaçınılmalı.

 1. Kazan yalıtımının bozulup bozulmaması

Kazan yalıtımında kullanılan yalıtım malzemeleri aşırı ısınma nedeni ile içten yanar. Yalıtım malzemesinin yanma hücresi- cehennemlik ve ısı transfer hücreleri- gözler ile dış kaplama arsındaki miktarın azalması ısı yalıtımını ortadan kaldırır. Bu ise ısının havaya transfer edilmesi demektir Bu durumda içeri gönderilen ısı miktarı azalır yada daha fazla yakıt yakılmak suretiyle içerinin ısısının muhafazası sağlanır.

Önlemler

soba_1

 • Gereğinden fazla kömür ve katı yakıtı sobaya sürmeyiniz.
 • Yanma potası ve haznedeki kömürün dengeli dağılması ve yeter miktarda olması sağlanmalıdır.
 • Az katı yakıt beslenmesi halinde ateş pota-hazne ile temas eder, yeteri kadar yanma oluşmaz. Bu durumda ısı verimli olarak kullanılamaz.
 • Pota-haznedeki kömür tam yanıp, alev boyu yeterli yüksekliğe ulaştığında yakıt ile beslenmelidir. Eğer kömürler kor haline gelmeden pota-hazne tekrar kömür ile beslenirse yanmaya yeni başlayan kömürlerin üzeri yanma işlemi başlamadan hava ile temas azalacak ve cüruf oluşacaktır. Kömürü kararlı yükleyiniz, sürünüz.
 • Isı transfer hücrelerini- gözleri günlük olarak temizleyiniz. Cehennemlikteki atık birikimlerini fazla yığılmadan dışarı alınız.
 • Soba kontrol panolarının bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapınız/yaptırınız.
 • Körükten gelen havayı kontrol eden hava klepelerini kontrol ediniz. Alev yüksekliğinin yeterli olması ve cehennemlik tavanını yalaması en doğru yanma şeklidir.

Karmaksan