Manisa’nın gıda,tarım ve hayvancılık konularında stratejik planlarının oluşturulmasına yol gösterecek zirve gerçekleştirildi.

A- A A+

manisa_zirve_baslik

KANATLI HAYVANCILIK KOMİTESİ

Moderatör: Prof.Dr.Servet YALÇIN (Ege Üniversitesi Ziraat fakültesi)

Komite Üyeleri:

 • Doç.Dr.Metin ÇABUK (Celal Bayar Üniversitesi Akhisar MYO)
 • Muharrem KAYAARDI (Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
 • Makbule GÖZTEPE (Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
 • Mazlum ÖZTÜRK (Turgutlu ve Ahmetli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği)
 • Hasan KATRANCI (Özlem Yem A.Ş.)
 • Tarık ODABAŞI (Keskinoğlu Tavukçuluk İşletmeleri A.Ş.)
 • Mustafa ÖZER (Güres Tavukçuluk A.Ş.)
 • Dr.Ali KÖKSAL (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 • Aytekin KARAALİ (Gıda,Tarım ve Hayv.Bakanlığı-Hayvancılık Genel Müdürlüğü)
 • Abdullah Uğur ÇATLI (Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu)
 • Ramazan İLYA (Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu)

KANATLI HAYVANCILIK KOMİTESİ RAPORU

zirve_1

MANİSA İLİ KANATLI HAYVAN VARLIĞI

İlçeler Etlik Piliç Yumurta Tavuğu Damızlık Tavuk Hindi Toplam
Ahmetli 758 375 28 000 - 5 125 791 500
Akhisar-1 2 912 780 4 110 728 173 086 - 7 196 594
Alaşehir 1 159 500 - - 248 300 1 407 800
Demirci 598 990 - - - 598 990
Gölmarmara 226 860 - - - 226 860
Gördes 1 079 000 18 000 - - 1 097 000
Kırkağaç 369 000 - 117 504 - 486 504
Köprübaşı 1 466 334 - - - 1 466 334
Kula 1 292 480 - - - 1 292 480
Merkez 913 052 302 000 350 000 39 500 1 604 552
Salihli-2 5 033 567 1 448 772 72 500 75 500 6 630 339
Sarıgöl 1 029 000 - - - 1 029 000
Saruhanlı-3 1 140 000 2 481 820 648 046 - 4 269 866
Selendi 286 000 - - - 286 000
Soma 1 525 420 - - - 1 525 000
Turgutlu 2 903 190 438 936 - 139 150 3 481 276
TOPLAM 22 693 548 8 828 256 1 361 136 507 575 33 336 515
% 68.0 26.4 4.1 1.5 100.00

Güçlü Yanları

 • İlimizde entegre tesislerin varlığı, üreticinin/yetiştiricinin tecrübeli olması ve sektörün endüstrileşmiş olması
 • Manisa ilinin konumunu nedeniyle ürünün pazarlanması ve hammadde temininin kolaylığı
 • İklim koşullarının ve coğrafi yapının tavukçuluk için uygun olması
 • İşletmelerin kayıt altında olması ve örgütlerin olması
 • Kanatlı üretiminin Manisa da iş alanı yaratması
 • Piliç etinin ve yumurtanın insan beslenmesinde sağlıklı ve ucuz protein kaynağı olması nedeniyle tavuk ürünlerine talebin giderek artması

Zayıf Yanları

 • Viral hastalıkların kontrolünde yetersiz kalınması
 • Ölü tavukların imhası ve üretim dönemi sonunda altlığın kümesten uzaklaştırılmasında üreticinin yalnız bırakılması, entegrelerin ve bakanlığın sorumluluk almaması
 • Hibelerin gerçek üreticilere yönlendirilmemesi, kırsal kalkınma desteklerinin mevcut işletmelerin modernizasyonuna ve kapasite artırımına yönelik olmamas
 • Yem ve diğer girdi maliyetlerinin yüksekliği ve girdi temininde dışa bağımlılık
 • Enerji maliyetinin yüksek olması, güneş ve rüzgar enerjisi kullanımında devlet desteğinin olmaması
 • Örgütlenmede kamu ayağının zayıf olması ve örgütlere-birliklre üye olma zorunluluğunun olmaması
 • Yumurta üretiminde konvansiyonel kafeslerin kaldırılması için verilen sürenin kısa olması ve serbest dolaşımlı kanatlı yetiştiriciliğinde mevzuat eksikliği
 • İşçi, kalifiye ve teknik eleman temin etmenin güç olması
 • Medyada piliç eti ve yumurta konusunda uzman olmayan kişiler tarafından yapılan olumsuz ve asılsız açıklamalardan tüketicinin olumsuz etkilenmesi

Fırsatlar

 • Manisa ilinde çok sayıda üretici olması nedeniyle elde edilen altlığın organik gübreye ve biyogaz üretimine dönüştürülme olanağının olması
 • Kırsal kalkınma desteklerinin ve düşük faizli krediler
 • İlimizde kümeslerin güneş enerjisinden yararlanmaya uygun olması
 • İlimizde güçlü entegrelerin bulunması
 • Pastörize yumurta üretimi ile yeni pazarlara ulaşma şansının olması
 • Tarım arazisinin uygun olması nedeniyle yem hammadde üretimi olanağının bulunması
 • İşkur’un açtığı eğitim kurslarının işçi eksikliğini karşılayabilecek olması
 • Tavukçuluğu gelişmekte olan ülkelere (Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler) teknoloji ve bilgi transferi olanağının bulunması

Tehditler

 • Viral hastalıklarla mücadelenin ve biyogüvenlik önlemlerinin yetersiz kalması
 • Çevre düzeni planlarının olmaması nedeniyle işletmelerin (kümeslerin) çekme mesafelerinde birbirine yakın olması ve bu yakın işletmelerdeki kümeslere civciv girişlerinin entegreler kaynaklı sebepten toplulaştırıla maması
 • Damızlık civciv anaçlarında, aşı ve yem hammaddelerinde dışa bağımlılık
 • Yumurta ihracatının Irak ile sınırlı olması ve ihracat yaptığımız ülkelerde tavukçuluk sektörünün gelişmesi nedeniyle gelecekte ihracat olanağının azalacak olması
 • Tüketicilerin tavuk eti ve yumurta ile ilgili spekülasyonlardan etkileniyor olması, dezenformasyonların tüketici algılamalarını olumsuz etkilemesi

Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 • Altlık, Dışkı ve Ölü Tavukların Bertaraf Edilmesi
 • Tarım, Çevre, Enerji ve ilgili bakanlıklar ile yerel yönetimler, üretici ve işletme birlikleri koordinasyonunda dışkı ve altlığın gübreye dönüştürülmesi veya ortak biyogaz tesisinde değerlendirilmesi
 • Ölü tavukların yerinde ve uygun koşullarda imhası için TKDK ve ilgili kuruluşların maddi desteğinin sağlanması
 • Tavukçulukta Görülen Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Biyogüvenliğin Sağlanması
 • Bölgedeki entegrasyonların özellikle aşılama ve biyogüvenlik konusunda iş birliği yapmaları
 • Biyogüvenlik konusundaki girdilerde TKDK tarafından destekleme sağlanması veya bankaların faizsiz kredi sağlaması
 • Serbest dolaşan köy tavukçuluğu adı altındaki küçük üreticilerle ilgili mevzuatın oluşturulması
 • Yeni inşa edilecek kümeslerde planlama sorunlarının olması ve işletmeler arasındaki sağlık koruma bandının kısa olması
 • Özellikle broiler ve yumurtacı kümeslerin planlanması hususunda biyogüvenliğin sağlanması için sağlık koruma bandının oluşturulması
 • Mutlak tarım arazilerinde yapılaşmanın sınırlandırılması
 • Hayvancılığı düzenleyecek ve denetleyecek özerk bir kurumun olmaması
 • Hayvancılığı düzenleyecek ve denetleyecek bağımsız bir kurulun oluşturulması
 • Tavuk eti ve yumurta konusunda yapılan olumsuz propagandaların tüketimi düşürmesi
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Besd-Bir gibi birliklerin toplumu aydınlatıcı çalışmalar yapması